Tarkista oma palkkasi

Palkkalaskuri.fi-sivujen Palkkalaskin on ilmaispalvelu, jonka avulla voit verrata omia palkkatulojasi muiden vastaavaa työtä tekevien palkkatuloihin. Palkkalaskimen tiedot perustuvat näiltä sivuilta löytyvän kyselylomakkeen kautta kerättyihin tietoihin. Palkkalaskimeen on otettu mukaan vain sellaisia ammattiryhmiä, joista on saatu yli 50 palkkatiedot sisältävää vastausta. Kannattaa siis vastata kyselyyn, jos oma ammattiryhmäsi ei vielä näy Palkkalaskimessa. Siirry Palkkalaskimeen! 

Tavoitteena ajanmukainen tieto palkoista

Palkkalaskuri.fi-palvelun kautta saadaan reaaliaikaisesti päivittyvää tietoa, joka täydentää virallisia tilastoja erityisesti pienten ammattiryhmien osalta. Se mahdollistaa myös kansainvälisten vertailujen tekemisen eri maiden välillä, sillä palkka- ja työolotietoja kerätään Internetin välityksellä yhteensä yhdeksässä Euroopan maassa. Pisimpään tällainen palvelu on ollut käytössä Hollannissa, jossa se avattiin jo vuonna 2001. Kyselyyn on Hollannissa vastannut jo yli 100 000 henkilöä ja näihin tietoihin perustuvaa palkkavertailulomaketta käyttää siellä päivittäin 3000–40 000 ihmistä

Tutustu muiden maiden palkkalaskureihin alla olevien linkkien kautta.

Palkkalaskimessa

Palkkalaskimessa on mukana jo yli 90 ammattia. Käy tarkistamassa, löytyykö sinunkin ammattisi jo sieltä!

 

Naisten palkat ovat Suomessa keskimäärin 80 prosenttia miesten palkoista. Tietoa naisten ja miesten asemasta työelämässä löydät mm. seuraavien linkkien kautta:

www.tasa-arvoklinikka.fi
www.sak.fi/tasa-arvo